محل برگذاری کلاس

شعبه شیراز

نشانی: فارس, ‌‌‌شیراز, بلوار شهید شیرودی، ساختمان هنر و صنعت، موسسه فرهنگی ترنم

کد پستی: 7157847557

شماره های تماس: 09123260534